Ochrana osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

Sme slovenská spoločnosť Sanitizer, s.r.o., IČO: 53 088 476 so sídlom: Medze 496/19, 03105 Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74942/L.

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.pockicare.sk.

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I. Spracovanie osobných údajov

A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno, priezvisko, e- mailová adresa.

Z akého dôvodu?
Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 2 roky od našej poslednej komunikácie.

B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií .).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Počas plnenia našej služby a následne 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

C. Newslettery (obchodné správy)

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
10 rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom: pockicare@gmail.com.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e- shop. Sú to:

 • prevádzkovateľ platformy e-shopu Shopify 
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Slovenská pošta, a.s., Slovak Parcel Service s.r.o. Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217)
 • spoločnosť podieľajúca sa na expedícii platieb (FONDY LTD, 40 Gracechurch Street, Londyn EC3V 0BT, Anglicko)
 • poskytovateľ e-mailových služieb (Gmail od spoločnosti Google LLC)
 • zasielanie newsletterov prostredníctvom služby Mailchimp (The Rocket Science Group)
 • nástroj na PPC reklamu a remarketing (Inres, Etarget, Google AdWords)
 • nástroj na meranie návštevnosti a základnú webovú analytiku (Google Analytics, GoogleAds)
 • webové úložisko (GoogleDisk)
 • spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti (Heureka Shopping, s.r.o.)
 • Facebook a Instagram widget (Meta Platforms, Inc.)
 • účtovná spoločnosť Mgr. Viera Sambucciová, Demänová 205/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 54870518
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnosti poskytovateľ nevyužíva.

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III. Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese pockicare@gmail.com.

IV. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 01.01.2022.